• PODZIĘKOWANIE

  Uroczystość pożegnania, to chwile wielkich wzruszeń, bo nikt chyba nie lubi rozstań, chociażby miały najpiękniejszą oprawę. W tym roku dobiegł końca okres pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach.

  Mam świadomość, że odchodząc ze stanowiska dyrektora pozostawiam szkołę w dobrej kondycji. Budynek szkoły, obejście, sale lekcyjne, wyposażenie jest na wysokim poziomie. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki kształcenia, dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych,  wiele sukcesów sportowych, mają poczucie bezpieczeństwa i godności.

  Dla dyrektora szkoły to Wy, Uczniowie byliście najważniejsi. Cieszę się, że dzisiaj, na zakończenie roku szkolnego znowu mogę pogratulować wszystkim osiągniętych  wyników w nauce, jestem z Was dumna!

  Za wspólny i duży sukces uważam też bardzo dobre relacje z rodzicami, którzy chętnie angażują się i współpracują ze szkołą .Jestem wdzięczna i serdecznie dziękuję Rodzicom, Radnym z naszej miejscowości, Mieszkańcom Humnisk za życzliwość, serdeczność, wyrozumiałość, ogromną pomoc i wsparcie.

  Dziękuje Organowi Prowadzącemu – Burmistrzom Brzozowa za owocną współpracę. Jestem świadoma wyzwań i zadań, jakie spoczywają na włodarzach samorządowych, dlatego doceniam uwagę, jaką władze naszej gminy poświęciły szkole przez wszystkie lata naszej współpracy. Dziękuję za przeznaczanie środków na remonty i modernizacje, za docenianie naszej pracy.

  Dziękuję Księdzu Proboszczowi  Andrzejowi Kusiowi za lata wzorowej współpracy, za  wsparcie, dobre słowa, życzliwość i zaangażowanie przy realizacji wielu wspólnych działań.

  Dziękuje wszystkim Przyjaciołom Szkoły, szczególnie panu Andrzejowi Bieńczakowi za to, że jest z nami w ważnych momentach, wspiera nasze działania  z dumą mówiąc o tym, że jest absolwentem tej szkoły.

  Dziękuję moim wyjątkowym Nauczycielom i Pracownikom szkoły. Jesteście ludźmi wielkiego serca!

  Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, ale też za zwykłą dobroć i przyzwoitość. Myślę, że wspólnie tworzyliśmy niepowtarzalną atmosferę, nie tylko realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze. Miło wspominam i nie zapomnę wspólnych spotkań, rozmów, wyjść i  wycieczek… Dziękuje Wam za te wszystkie lata pracy. Życzę dużo zdrowia i pięknego urlopu.

  Myślę, że zabrakło by czasu, gdybym wspominała kolejne lata, spotkanych ludzi, zachodzące zmiany w oświacie.  Dlatego ogarniam myślami wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie przez te 19 lat pełnienia funkcji dyrektora tej Szkoły.

  Wszystkim Wam dziękuję  za to, co stało się naszym wspólnym udziałem, za to, co było dobrem i na trwałe zapisze się w pamięci i historii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach.

  Gratuluję Panu Wojciechowi Niezgodzkiemu wygranego konkursu na dyrektora szkoły i życzę powodzenia w realizacji planów i zamierzeń dla dobra całej społeczności szkolnej.

  Dzisiejsza uroczystość bardzo mnie wzruszyła. Dziękuję jeszcze raz za piękne gesty i słowa podziękowania.

  Życzę wszystkim udanego wypoczynku.

  Małgorzata Woźniak

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status