GRONO PEDAGOGICZNE

 

mgr inż. Małgorzata Woźniak – dyrektor szkoły

Ks. mgr Michał Zebzda – religia

mgr Mieczysław Dąbrowski – muzyka

mgr Marzanna Florczak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Gierlach – edukacja wczesnoszkolna

mgr Danuta Huber – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Brodzicka – Woźniak – nauczyciel wspomagający

mgr inż. Anna Mazur – język angielski

mgr Teresa Wojnicka – język polski , nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Krzysztyńska – pedagog szkolny

mgr Maria Lasek – matematyka

mgr Wojciech Niezgodzki – wychowanie fizyczne

mgr Damian Barański – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

mgr Marta Fitkowska – język niemiecki , nauczyciel wspomagający

mgr Danuta Śnieżek – przyroda, geografia, biblioteka

mgr Małgorzata Tarnawska – język polski

mgr Edyta Szczepanik – wiedza o społeczeństwie, historia,

mgr Edyta Dydek – chemia, biologia, wdż, plastyka

mgr Arkadiusz Mazurek – fizyka, informatyka, 

mgr Marta Władyka – technika, informatyka, świetlica

mgr Agnieszka Leśniak-Stepień – logopeda

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status