Katyń – Polska Golgota Wschodu

I tylko  p a m i ę ć  została

Po tej katyńskiej nocy…

Pamięć  n i e  d a ł a  się zgładzić,

Nie chciała ulec przemocy!

W naszej ponad tysiącletniej historii państwa polskiego wiele jest dat upamiętniających chwałę oręża polskiego: pamiętamy zwycięstwa spod Grunwaldu, Wiednia, czy Monte Cassino. Są też rocznice wydarzeń tragicznych, gdzie przywołujemy pamięć tych co polegli za Ojczyznę; złożyli w ofierze za swój kraj najcenniejszy dar – swoje życie. Niewątpliwie taką datą w kalendarzu jest 13 kwietnia, kiedy obchodziliśmy 80 – tą rocznicę odkrycia zbrodni katyńskiej.

13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio podało informację o przypadkowym odkryciu masowych grobów oficerów polskich pod Smoleńskiem w pobliżu miejscowości Katyń.

Na Wschodzie zgładzono ponad 20 tysięcy ludzi, była  to elita – trzon polskiej inteligencji.  5 marca 1940 roku na Kremlu został podpisany dokument, był on wyrokiem śmierci na generałach, oficerach Wojska Polskiego, ale także skazano na śmierć policjantów, oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza, urzędników, adwokatów, lekarzy, nauczycieli, prawników, bankowców, księży i nauczycieli akademickich.

I to właśnie im wszystkim poświęcona została uroczysta akademia, którą w naszej szkole obchodziliśmy 9 maja 2023 roku. Uczniowie z klas 5, 6 i 8  pod kierunkiem Pani Edyty Szczepanik przygotowali żywą lekcję historii, której zadaniem było przybliżenie zarówno tym najmłodszym, jak i przypomnienie tym trochę starszym wydarzeń związanych z trudnymi czasami II wojny światowej.

            Wszyscy zebrani na uroczystości poświęconej „tym, co życie swe oddali za Ojczyznę…” po raz kolejny przeżyli swoistą chwilę refleksji i zadumy, której towarzyszyły odpowiednio dobrane utwory, podkreślane nastrojową muzyką, a także pieśniami patriotycznymi, przygotowanymi przez chór szkolny i solistów (wzruszające wykonanie chociażby pieśniOstatni list przez Martynkę i Zuzię z akompaniamentem Kai na gitarze i Rafała na saksofonie – uczniowie klasy 5), a to wszystko pod kierownictwem Pana Mieczysława Dąbrowskiego. Te duchowe doznania pięknie zilustrowała przygotowana prezentacja, nawiązująca do omawianych wydarzeń, no i oczywiście wspaniała scenografia przygotowana przez Panie: Martę Fitkowską i Annę Mazur, wzbogacona przepięknym obrazem Matki Boskiej Katyńskiej wykonanym przez uczennicę klasy 8 – Wanesskę.   

Doskonałym podsumowaniem, a jednocześnie przesłaniem niech będą słowa jednego z narratorów: Niech dla nich szczególnie ale i dla nas wszystkich puentą będą słowa polskiego poety: „Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. Bo  o tych wydarzeniach i ich uczestnikach pomimo upływu lat zapomnieć się nie da, a my wręcz jesteśmy o nich zobowiązani pamiętać zawsze!

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Woźniak, dziękując za przygotowanie uroczystości poświęconej bohaterom, często również tym lokalnym którzy oddali życie za to byśmy my teraz mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Podkreśliła jak ważna jest pamięć o „tamtych dniach”, szczególnie że w czasach komunistycznej Polski nie można było głośno mówić o zbrodni katyńskiej, a przede wszystkim o tych którzy jej dokonali na polecenie Stalina. Dzięki wzruszającym wystąpieniom wszystkich młodych artystów podczas tej uroczystości, która stanowi piękną wizytówkę naszej szkoły i jest świadectwem patriotyzmu młodzieży; 80 rocznica odkrycia zbrodni katyńskiej na długo pozostanie w pamięci dla naszych uczniów. Przesłaniem dla wszystkich niech będą słowa jednego z recytatorów:

I woła o  s p r a w i e d l i w o ś ć

p r a w d ę  po świecie niesie –

Prawdę o jeńców tysiącach

Zgładzonych w katyńskim lesie.

Edyta Szczepanik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status