Wizyta Posła na Sejm RP dr Piotra Uruskiego

7 listopada w naszej szkole gościliśmy Posła na Sejm RP dr Piotra Uruskiego, który przeprowadził lekcję parlamentarną dla uczniów z klas IV-VIII.Uczniowie podczas spotkania zapoznali się z informacjami na temat funkcjonowania polskiego parlamentu oraz pracy posłów w Warszawie. Pan poseł chętnie dzielił się ze bogatą wiedzą nabytą w pracy parlamentarnej odpowiadając na zadawane przez uczniów pytania. Ponadto opowiedział o pracy posła w okręgu, z którego został wybrany. Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi Piotrowi Uruskiemu za spotkanie oraz cenną lekcję wychowania obywatelskiego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status