10. Jubileuszowe Narodowe Czytanie
w SP2 w Humniskach.

W tym roku w ramach Narodowego Czytania uczniowie klas od 6 do 8 spotkali się 27 września z tragifarsą Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To utwór, który porusza problem udawania kogoś innego przed światem. Główna bohaterka chce, by świat mówił o niej jak najlepiej, a jednocześnie zachowuje się negatywnie wobec innych. To ona dała nazwę pojęciu ,,dulszczyzna”, który jest synonimem hipokryzji, zakłamania, obłudy, ciasnych horyzontów myślowych, zacofania, ciemnoty, zamknięcia na wszelkie nowości i zmiany, podwójnych zasad etycznych – tych na pokaz i tych rzeczywistych, religijności na pokaz, kultu pieniądza, który przeradza się w skąpstwo, lekceważenie słabszych, przepychanie się łokciami przez życie.

Z tym ważkim problemem spotykamy się także dzisiaj, dlatego też warto było zwrócić uwagę młodzieży na fakt, że często ludzie chcą tworzyć nieprawdziwy, wyidealizowany obraz siebie. Sprawiają wrażenie dbających o zasady moralne, które w rzeczywistości łamią, starając się zachować pozory.

Tegoroczną akcję Narodowego Czytania przygotowały: Małgorzata Tarnawska, Teresa Wojnicka oraz Danuta Śnieżek.

By uatrakcyjnić uczniom obchody jubileuszu, zaproszono ich do sali nr 20, która na chwilę zamieniła się dzięki rekwizytom w salonik mieszczański pani Dulskiej. Za stołem zasiedli ucharakteryzowani na postacie z początku XX wieku bohaterowie utworu, w których, na czas czytania wybranych fragmentów, wcielili się: Gabriela Podulka – Mela Dulska, p. Teresa Wojnicka – Hesia , Adam Bodzioch – Zbyszko, Małgorzata Tarnawska jako p. Dulska oraz czytająca didaskalia.

Całość spotkania z klasyką literatury polskiej poprzedzono przybliżeniem sylwetki autorki – Gabrieli Zapolskiej oraz filmikiem przypominającym poprzednie dziewięć lat akcji.

Wybrzmiały w nim wszystkie czytane do tej pory utwory. Uczniowie mieli okazję także obejrzeć część retransmisji z tegorocznej akcji Narodowego Czytania, która odbyła się

4 września w Ogrodzie Saskim w Warszawie z udziałem pary prezydenckiej, wysłuchać mistrzowskiego czytania ,,Moralności pani Dulskiej” przez zawodowych aktorów oraz zapoznać się z wybranymi fragmentami przedstawienia granego na deskach teatralnych.

Sztuka Zapolskiej nie traci na aktualności i daje nam wszystkim do myślenia. Zwraca uwagę, że podstawą właściwej komunikacji jest otwartość i poszanowanie drugiego człowieka. Tego uczymy się od najmłodszych lat, najpierw w domu, w rodzinie – z której czerpiemy wzorce, a dopiero potem w szkole.

Za rok będziemy wspólnie czytać ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

M. Tarnawska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status