SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniach 1 i 4 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Akcji Sprzątanie Świata-Polska”. Tegoroczna kampania została opatrzona hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”.  W myśl hasła przewodniego uczniowie klas I-IV wykonali pod kierunkiem nauczycieli  prace plastyczne  propagujące segregację odpadów i ich powtórne wykorzystanie. W klasach starszych przeprowadzono pogadanki, podczas których wykorzystano multimedialne materiały edukacyjne związane z gospodarką odpadami i ich recyklingiem.

Ponadto klasa 6 i uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe porządkowali obejście szkoły oraz pobocza drogi 887 biegnącej przez wieś. Zebrane śmieci zostały posegregowane i wywiezione przez PGK SA w Brzozowie.  

Przeprowadzona „Akcja Sprzątania Świata” przyczyniła się do poprawy świadomości ekologicznej wśród uczniów i uświadomiła wszystkim, że nadmiar śmieci w naszym otoczeniu  ma także wpływ na nasze zdrowie. Niszcząc naturę, niszczymy siebie!

Danuta Śnieżek

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status