• Katyń – Polska Golgota Wschodu

    I tylko  p a m i ę ć  została

    Po tej katyńskiej nocy…

    Pamięć  n i e  d a ł a  się zgładzić,

    Nie chciała ulec przemocy!

    W naszej ponad tysiącletniej historii państwa polskiego wiele jest dat upamiętniających chwałę oręża polskiego: pamiętamy zwycięstwa spod Grunwaldu, Wiednia, czy Monte Cassino.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status