Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Został on ustanowiony z inicjatywy UNESCCO przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

15 listopada podczas zajęć z pedagogiem uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami tolerancji obowiązującymi przez wszystkich ludzi na całym świecie. Ponadto swoją wiedzę utrwalili śpiewając piosenki Małej Orkiestry Dni Naszych „Tolerancja” oraz „O szacunku dla innych”.

https://www.youtube.com/watch?v=sdqMIQQrJ_g
https://www.youtube.com/watch?v=DL5CDJSRs0k

Rodzice naszych uczniów zapoznali się z artykułęm dotyczącym tolerancji opublikowanego przez Wydział Prewencji i Polityki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji na temat tolerancji: https://policja.pl/pol/aktualnosci/238242,Miedzynarodowy-Dzien-Tolerancji.html

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status