Święto Szkoły i podsumowanie działań związanych z Rokiem Ignacego Łukasiewicza

„Człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać drugiemu”

                                                                                          Ignacy  Łukasiewicz

8 grudnia po raz 27. obchodziliśmy Święto Szkoły i Patrona. Tego dnia cała społeczność szkolna oraz poczet sztandarowy ze sztandarem wzięli udział we mszy św. w kościele parafialnym pw. NP NMP oraz w procesji wokół kościoła.

W piątkowe przedpołudnie zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, by podsumować mijający rok 2022, który Sejm RP ustanowił Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Podejmując uchwałę w tej sprawie, podkreślił jego zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu i gospodarki, a także zaangażowanie w walkę o niepodległość. W styczniu br. obchodziliśmy 140. rocznicę śmierci, a w marcu 200. rocznicę urodzin tego wybitnego Polaka – pioniera przemysłu naftowego, filantropa i działacza niepodległościowego.

Spotkanie zainaugurował hymn szkoły „Zjednoczeni w duchu”, następnie szkolny koordynator działań związanych z Ignacym Łukasiewiczem – Teresa Wojnicka – przedstawiła prezentację, w której zebrano wszystkie poczynania naszej społeczności mające na celu uczczenie jubileuszy dotyczących Ignacego Łukasiewicza. Były to gazetki ścienne na korytarzach i w klasach, zajęcia z wychowawcami przybliżające życie i działalność Patrona, wycieczki „Śladami Ignacego Łukasiewicza”, udział klas I – IV w V i VI edycji programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”, udział delegacji uczniów i opiekuna w Szkolnym Kongresie Naftowym – Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach, w XV Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, udział reprezentacji w Spartakiadzie Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, przygotowanie i dwukrotne wystawienie programu artystycznego o Ignacym Łukasiewiczu dla społeczności szkolnej i lokalnej, wyjazd najmłodszych na Mikołajki do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce.

Mieliśmy również sukcesy w konkursach artystycznych, z Gorlic przywieźliśmy dyplomy i nagrody dla  Jagody Zaprzalskiej – za I miejsce i dla Tomasza Dębca za III miejsce w konkursie plastycznym, natomiast Oskar Mazur zajął I miejsce w konkursie fotograficznym.

Wreszcie nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursów przeprowadzonych w szkole. Przedstawiają się one następująco:

Konkurs plastyczny „Będę jak Ignacy Łukasiewicz”

I miejsce  – Jagoda Zaprzalska kl. III

II miejsce – Zofia Kędra kl. III

III miejsce – Julia Wojnar kl. I

Konkurs wiedzy „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

I miejsce – Marcelina Szałajko kl. VIII

II miejsce – Wanessa Śmierzyńska kl. VIII

III miejsce ex aequo – Paweł Dąbrowski kl. VIII, Rafał Kwiatkowski kl. V

Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII 2022 zdobyło trzech uczniów:

Paweł Dąbrowski – kl. VIII

Tomasz Dębiec – kl. VI

Rafał Kwiatkowski – kl. V

Chłopcy bezbłędnie uzupełnili tekst z lukami. Treść związana była z działalnością Patrona Szkoły.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski oraz ks. Michała Zebzdę, uczniowie z dalszymi lokatami również otrzymali nagrody lub słodycze.

Na koniec głos zabrała pani dyrektor, podziękowała wszystkim nauczycielom i wychowawcom za wspólne działania, które mają na celu nie tylko rozpowszechnianie wiedzy o biografii Ignacego Łukasiewicza, ale i kształtowanie u uczniów postaw, jakimi wyróżniał się Patron naszej szkoły.

Wiele elementów, które złożyły się na działania związane z Rokiem Łukasiewicza, jest w naszej społeczności kultywowanych od lat, wiele z nich będziemy celebrować w latach  następnych. Dumni jesteśmy z faktu, że możemy dorastać i rozwijać się w szkole, której patronuje tak szlachetna postać.

T. Wojnicka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status