Szczęśliwej drogi już czas …- uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca to ostatni dzień roku szkolnego 2021/2022, na który z niecierpliwością czekali wszyscy uczniowie. Był to szczególny dzień dla uczniów klasy ósmej, dla których po raz ostatni zadzwonił dzwonek w murach tej szkoły. Absolwenci pragnęli podziękować za wspólnie spędzonych osiem lat pani dyrektor, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły, którzy byli z nimi na dobre i na złe, zawsze cierpliwi i wyrozumiali, uczyli ich i wychowywali.

Uroczystość na sali gimnastycznej rozpoczęła dyrektor szkoły Małgorzata Woźniak, która powitała zebranych i przybyłych gości: księdza proboszcza Andrzeja Kusia, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Dianę Winnicką, radną Rady Miejskiej panią Mariolę Pilszak oraz radnego Rady Miejskiej pana Piotra Jatczyszyna.

Nadszedł moment wyczekiwany przez uczniów klasy ósmej, w którym po raz ostatni mogli się zaprezentować i podziękować wszystkim tym, którzy byli z nimi i wspierali ich przez cały okres nauki w tej szkole.

Na bukiet wdzięczności i podziękowań złożył się montaż słowno – muzyczny utkany ze słów poetów, melodii i wspomnień. Słowa wdzięczności skierowano do dyrekcji, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły oraz rodziców, dziękując za wartościowe dary, których nie można kupić za żadne pieniądze: miłość, dar życia, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, wypowiadane czasami stanowcze nie i kochające serce.      

Również młodsi koledzy i koleżanki – uczniowie klasy VII pożegnali absolwentów krótkim wystąpieniem, przypominając im o latach spędzonych w tej szkole oraz zawiązanych przyjaźniach. Ponadto ósmoklasistom przekazano „memento” na dalszą drogę ich życia, udzielając im cennych wskazówek.

Oczekiwanym i ważnym momentem uroczystości zakończenia roku szkolnego, który zawsze wzbudza wiele emocji, było wręczenie uczniom Nagród Burmistrza oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom.

Następnie uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, otrzymując świadectwo z wyróżnieniem, zostali nagrodzeni i odebrali z rąk pani dyrektor książki zakupione przez Radę Rodziców. Pan Piotr Jatczyszyn ufundował nagrodę pieniężną, którą wręczył absolwentce Gabrieli Podulce za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, działalność w formie wolontariatu, aktywne pełnienie funkcji Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego oraz godne reprezentowanie szkoły w konkursach zewnętrznych.

Uczeń klasy ósmej Adam Bodzioch odebrał z rąk pani dyrektor nagrodę książkową za wkład pracy włożony w rozwój własnych zainteresowań, działalność w formie wolontariatu oraz godne reprezentowanie szkoły w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na etapie gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.

W rywalizacji sportowej na najlepszą sportsmenkę i sportowca w roku szkolnym 2021/2022 wygrała Marcelina Szałajko i Paweł Sowiński, którzy odebrali pamiątkowe statuetki.

Pani dyrektor skierowała również słowa uznania do rodziców i przyjaciół szkoły, dziękując im za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań oraz za wspomaganie organizacji życia szkolnego.

Końcowym momentem uroczystości było pogratulowanie wszystkim absolwentom ukończenia szkoły, życzenia radosnych i bezpiecznych wakacji oraz mądrych wyborów życiowych oraz osiągnięcia wyznaczonych celów.

Anna Mazur

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status