Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie
z przedstawicielami KPP w Brzozowie

9 września nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, panią aspirant sztabową Moniką Dereń oraz panem aspirantem sztabowym Krzysztofem Kwiecińskim.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym były przewodnim tematem zajęć skierowanych do najmłodszych uczniów z klas I – III. Pan policjant przypomniał zgromadzonym podopiecznym zasady poruszania się po drodze do i ze szkoły. Zwrócił również uwagę na obowiązki, które spoczywają na pieszym jako uczestniku ruchu drogowego. Kilkakrotnie na spotkaniu została podkreślona waga elementów odblaskowych, dzięki którym jesteśmy widoczni na drodze.  Dodatkowo poruszono bardzo ważną kwestię ochrony środowiska i dbania o niego pt. „Las to nie śmietnik”. Uczniowie z zaciekawieniem i niekiedy niedowierzaniem słuchali, ile rozkładają się niektóre śmieci, które są przez nas wyrzucane.

Dla starszych uczniów zostało zorganizowane spotkanie o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zagrożeniach wynikających ze strony uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu i dopalaczy. Kwestie prawne prowadzący zajęcia wyjaśniali w taki sposób, aby wszyscy uczniowie dokładnie zrozumieli, na czym polega odpowiedzialność za czyny karalne. Ponadto zwrócili uwagę na przejawy demoralizacji, za które również grozi odpowiedzialność prawna. Są nimi: wagarowanie, używanie wulgarnych słów, posiadanie lub spożywanie wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych, ucieczki z domów lub z zajęć lekcyjnych. Policjanci w klasie VII i VIII przypomnieli również najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Podsumowaniem spotkania były ćwiczenia praktyczne – przechodzenie przez jezdnię. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią i pedagogiem szkolnym.

M.Władyka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status