Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Katyński.  Nasza szkoła w 2010 roku  przystąpiła do akcji „Dęby Pamięci”. W jej ramach obok szkoły posadzono dwa dęby jako symbole „żywych pomników” upamiętniających zamordowanych przez NKWD w Twerze: Wincentego Hilarego Kwiatkowskiego – mieszkańca naszej miejscowości oraz Karola Stanisława Fuchsę.

Wincenty Hilary Kwiatkowski ur. 09.01.1905 w Humniskach, syn Franciszka i Bronisławy z Dolembów. Maturę uzyskał w Gimnazjum w Sanoku w 1925 r. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po trzech latach przerwał studia i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, skąd po zaliczeniu pierwszego roku wstąpił do wojska. Studia wojskowe rozpoczął w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Rawie Ruskiej a w latach 1930-1932 kontynuuje je w Ostrowie Mazowieckim, gdzie uzyskał stopień podporucznika. Przydział służbowy otrzymał do 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Krótko przed wybuchem II Wojny Światowej jako porucznik żandarmerii został służbowo przeniesiony do Lwowa. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną został internowany i osadzony w obozie w Ostaszkowie skąd wysłał do rodziny dwie kartki pocztowe. Wysłany 15.02.1940 przez żonę list powrócił do niej z datą04.04.1940 z adnotacją „brak adresata”. Wg. materiałów radzieckich przekazanych do Polski przebywał do końca w obozie w Ostaszkowie. Zamordowano go przez NKWD w Twerze w dniu 1.04.1940 r. i pochowano we wspólnej mogile w Miednoje.

Był bardzo dobrym i obowiązkowym żołnierzem, lubianym przez kolegów. Miał duże poczucie honoru i własnej godności. Pozostawił żonę Danutę z Szulców kwiatkowską i syna Bohdana.

Karol Stanisław Fuchs urodził się 27 III 1887 roku w Warszawie. Był synem Ferdynanda i Marii z Naumanów.

Karierę w służbie narodu polskiego rozpoczął 4 VII 1915 roku, kiedy to rozpoczął pracę w oddziałach Samoobrony Obywatelskiej. Następnie rozpoczął służbę w policji. W latach 1918 – 1921 brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej. 1 II 1933 roku został mianowany oficerem inspekcyjnym w Komendzie Wojewódzkiej w Warszawie. Wiosną 1939 roku został mianowany podinspektorem policji.

Kiedy 1 IX 1939 roku wybuchła wojna, Karol Fuchs był nadal oficerem policji. W czasie trwania kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli przez oddziały Związku Radzieckiego, został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku na rozkaz Józefa Stalina i Ławrientija Berii został zamordowany wraz z 6 tysiącami towarzyszy broni przez żołnierzy NKWD w miejscowości Twer na zachód od Kalinina. Jego ciało spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

O bohaterskiej postawie i walce z wrogiem mogą świadczyć medale i odznaczenia, którymi został odznaczony podinspektor Karol Fuchs. Są to: Krzyż Niepodległości, dwukrotnie Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za wojnę 1918 – 1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Życiorysy opracowane zostały przez p. Małgorzatę Krzysztyńską i p. Karola Stankiewicza.

M. Władyka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status