KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

w sprawie zmiany organizacji nauczania

wprowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki.

SZANOWNI RODZICE, NAUCZYCIELE,

DRODZY UCZNIOWIE

W związku z ze zmianami wprowadzonymi od dnia 26 października  do 8 listopada br. przez Ministra Edukacji i Nauki, informuję o zmianach organizacji nauczania w naszej szkole:

Zajęcia odbywać się będą za pomocą łączy elektronicznych przez platformę Microsoft Teams i dziennik UONET+ . Lekcja online trwa 30 minut.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą łączyć się z uczniami zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne pracując w szkole. W uzasadnionej sytuacji zdrowotnej mogą również prowadzić lekcje z domu.

W razie potrzeby możliwe jest odbycie zajęć w innym czasie po uprzednim zawiadomieniu wszystkich uczestników zajęć i dyrektora szkoły.

Pedagog szkolny, logopeda pracuje zgodnie z dotychczasowym planem zajęć w szkole.

Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych będą odbywać się w szkole i zdalnie, w zależności od grupy wiekowej i zgodnej z aktualnymi przepisami prawa organizacji tych zajęć. Rodzice uczniów będą powiadomieni o organizacji tych zajęć indywidualnie.

Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w formie stacjonarnej zostają odwołane.

O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować w sposób zwyczajowo przyjęty w naszej szkole, czyli przez e-dziennik i na stronie internetowej szkoły.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o sprawdzone kontakty z wychowawcami i nauczycielami, tak aby nikt nie pozostał bez pomocy.

Szczegóły organizacji szkoły w tym czasie znajdują się w Regulaminie nauczania zdalnego, który jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zs2humniska.c0.pl w zakładce COVID19 PROCEDURY.

Życzę wszystkim zdrowia, zrozumienia i wytrwałości w tym trudnym czasie. 

dyrektor szkoły

Małgorzata Woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status