Komunikat

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 12.03.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w klasach IV-VIII nadal prowadzone jest  nauczanie zdalne od dnia 15.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r.

Klasy I – III uczą się stacjonarnie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status