PODZIĘKOWANIA

Wszystkim Dostojnym Gościom, na czele z Ks. Biskupem Stanisławem Jamrozkiem, Wojewodą Podkarpacką – panią Małgorzatą Chomycz-Śmigielską składam gorące podziękowania, gdyż swoja obecnością nadaliście Państwo wysoką rangę naszej uroczystości. Dziękuję pięknie za życzenia, gratulacje i prezenty dla szkoły.

W dniu jubileuszu kieruję szczególne podziękowania dla Burmistrza Brzozowa pana Józefa Rzepki za troskę o bazę szkoły, za wspieranie wszelkich działań służących dobru uczniów i stwarzanie możliwości współpracy. Dziękuję za ten wspaniały obiekt – boisko – prezent jubileuszowy, który będzie służył uczniom i mieszkańcom Humnisk.

Składam serdeczne podziękowania ks. Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi, ks. Dziekanowi Franciszkowi Gochowi i pozostałym księżom za wsparcie duchowe, za sprawowanie mszy świętej w intencji byłych i obecnych pracowników i uczniów, szczególnie dziękuję Proboszczowi naszej parafii – ks. Andrzejowi Kusiowi za pomoc w przygotowaniu jubileuszu szkoły, jak również za życzliwość i długoletnią udaną współpracę.

Podziękowania kieruję także do Sekretarz Gminy pani Beaty Bodzioch Kaznowskiej za życzliwość, wsparcie i cenne sugestie organizacyjne.

Dyrektorowi Brzozowskiego Domu Kultury panu Sebastianowi Michalskiemu oraz jego współpracownikom dziękuję za wypożyczenie i profesjonalną obsługę sprzętu nagłaśniającego.

Panu Janowi Gaździkowi dziękuję serdecznie za bezpłatne wykonanie Statuetek Jubileuszowych.

Dziękuję generalnemu wykonawcy boiska panu Janowi Ślęczce za prezent w postaci piłek i rakiet tenisowych dla uczniów oraz życzenia i gratulacje.

Serdeczne podziękowanie składam uczniom i nauczycielom odpowiedzialnym za program artystyczny: autorkom scenariusza – Małgorzacie Tarnawskiej, Marcie Fitkowskiej, Mieczysławowi Dąbrowskiemu za przygotowanie muzyczne, Marii Lasek, Edycie Dydek za dekoracje, Arkadiuszowi Mazurkowi za wsparcie elektroniczne, a za część sportową programu – Wojciechowi Niezgodzkiemu i Damianowi Barańskiemu. Pani Marcie Władyka dziękuję za opracowanie jubileuszowego numeru gazetki szkolnej „Nasza Dwójka” i wystawę zdjęć. Specjalne ukłony składam dla pana Stanisława Cyparskiego za pomoc w realizacji filmików.

Rodzicom uczniów, na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – Iwoną Borkowską, dziękuję za to, że każdej sytuacji mogę liczyć na ich pomoc, niezawodność i wsparcie we wszystkich działaniach na rzecz szkoły– tak było i tym razem!

Gorące słowa podziękowania kieruję do wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły za wysiłek, zaangażowanie, pomysłowość i trud włożony w przygotowanie jubileuszowej uroczystości.

Serdeczne dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach oraz zaszczycili nas swoja obecnością i życzeniami w tym uroczystym dniu.

                                                                     Małgorzata Woźniak

Dyrektor Zespołu Nr 2 w Humniskach

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status